FAQ’s

 • MZG hay MZ Group, là một Group-Company với rất nhiều doanh nghiệp bên trong, cùng chung văn hóa, tầm nhìn sức mệnh và hỗ trợ lẫn nhau.
  MZG hoạt động với sứ mệnh: "Nâng cao hiệu quả công việc của người Việt Nam!"
  Bạn có thể tìm hiểu thêm về MZG tại: https://mzg.vn/
 • MediaZ là một công ty con của MZ Group. MediaZ thuộc Khối Truyền thông. Tất nhiên trong Khối Truyền thông của MZG cũng có nhiều công ty khác ngang hàng với MediaZ.
 • MZG bao gồm các KHỐI. Và các Khối sẽ bao gồm nhiều công ty & mảng kinh doanh khác nhau, bạn có thể xem thêm tại: https://mzg.vn
 • Bạn có thể tìm hiểu về văn hóa Happyness at Work của MZG: https://happyness.mzg.vn Và Triết lý Thankful: https://thankful.mzg.vn
 • Ngoài các chế độ đãi ngộ thông thường, bạn sẽ có may mắn khi làm việc tại một trong những doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp nổi bật hàng đầu trong ngành truyền thông sáng tạo. Bạn có thể sử dụng kinh nghiệm làm việc tại MZG để làm hành trang cho sự nghiệp sau này với vô cùng nhiều lợi thế, làm việc tại MZG nói chung hay MediaZ nói riêng là một trải nghiệm tốt mà bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng quan tâm. Ngoài ra, các giá trị giành cho Gia đình và người thân của nhân sự sẽ luôn được ưu tiên và đặt lên hàng đầu.
 • MZG sẽ luôn bao gồm:
  • Lương cứng
  • Lương thưởng dự án (hoặc theo tháng)
  • Lương thưởng quý
  • Các chính sách đãi ngộ như BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ
  Và quan trọng nhất, MZG sẽ không bao giờ chậm lương dù chỉ 1 ngày!