Apply CV nhận JOB phù hợp

  • Full Time
  • MZ Group
  • Posted 8 tháng ago

MZ Group

Happyness at Work

MZG hoạt động với sứ mệnh: “Nâng cao hiệu quả công việc của người Việt Nam!”

“Happyness at Work” là mục tiêu mà MZG đặt ra, với mục tiêu giúp cho mỗi nhân sự hạnh phúc hơn trong mỗi ngày làm việc, với triết lý hoạt động: “Làm việc để hạnh phúc, Hạnh phúc để làm việc“.


Nếu bạn chưa tìm được 1 công việc phù hợp, và bạn rất muốn làm việc tại MZG, đừng lo, bạn chỉ cần gửi CV cho chúng tôi. MZG sẽ liên hệ với bạn ngay khi có công việc phù hợp!


Trang chủ: https://mzg.vn
Văn hóa Happyness: https://happyness.mzg.vn
Triết lý Thankful: https://thankful.mzg.vn

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 120 MB.

Job Location